Ten, kto vie ako ochutnávať, ten víno nepije, ale vychutnáva tajomstvá.

Salvador Dalí


Vinoteka